saat
Çalışma Saatleri09:00 - 23:00
saat
Müşteri Hizmetleri+90 530 018 54 50
  information
  flag
  flag
  flag
  flag Rezervasyonlarım
  Kiralama Sözleşmesi

  İşbu Kiralama Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) internet ortamında hazırlanmış ve imzalanmış olup, sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir:

  a) www.kalkan.villas işletmecisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usule uygun olarak kurulmuş, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Nilüfer Sok. A12 Blok Sitesi No: 1C/132 Bakırköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Aster Real Estate Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“KİRALAYAN”)

  b) Aşağıda yer alan taşınmazı, aşağıdaki yer alan şartlarla ve süre ile kiralayan “T.C. Kimlik/Pasaport Numarası”T.C. Kimlik veya Pasaport numaralı,

  "Adres" adresinde ikamet eden "Rezervasyonu Yapan Kişinin Adı ve Soyadı"  (“KİRACI”) ve "Villa Adı" adlı taşınmazın, "Giriş Tarihi ve Çıkış Tarihi" tarihleri arasında "Rezervasyon Numarası" rezervasyon numarası ile kiralanması şeklindedir.

  1. TANIMLAR VE SÖZLEŞME KONUSU

  İşbu sözleşme kapsamında kullanılacak olan ifadeler, herhangi bir tereddüde sebebiyet verilmemesi noktasında aşağıdaki gibi somutlaştırılmıştır:

  a) Sözleşme: İşbu internet ortamında hazırlanan ve internet ortamından onaylanan ve yazılı bir sözleşmenin varlığı halinde geçerliliği sona eren kiralama sözleşmesini,

  b) Kiracı: Sözleşme kapsamında, ilgili tatil villasını kira süresi boyunca kiralayan gerçek ya da tüzel kişiyi,

  c) Kiralayan:Tatil villasını kiralayan Aster Real Estate Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

  d) Tatil Villası: www.kalkan.villas alan adına sahip internet sitesi üzerinden kiralamaya hazır hale getirilen villa ya da apart konutlarını,

  e) Kiralama Süresi: Kiracı tarafından seçilen ve kiralayan tarafından onaylanan tatil villasının kiralama süresini,

  f) Kiralama Bedeli:Her bir tatil villasının sahip olduğu özellikleri ile kiralama süresine bağlı olarak belirlenen kiralama bedelini,

  g) KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

  2. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

  a) KİRALAYAN tarafından www.kalkan.villas alan adına sahip internet adresi üzerinden sergilenen tatil villası, KİRACI tarafından rezervasyon edildiği durumda işbu kiralama sözleşmesi KİRACI tarafından kabul ve taahhüt edilmiş sayılır.

  3. REZERVASYON VE REZERVASYON İPTALİ

  a) KİRACI’nın www.kalkan.villas alan adına sahip internet adresi üzerinden yaptığı rezervasyon bildirimine istinaden KİRALAYAN, KİRACI’nın bildirimde bulunduğu iletişim numarasını arayarak ilgili rezervasyonu teyit edecektir.

  b) Rezervasyon teyidinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, KİRACI, toplam kiralama bedelinin yüzde 30’unu belirtilen ödeme yöntemlerinden birini (EFT/Havale veya Kredi/Banka Kartı) kullanarak belirtilen süre içerisinde ödeyecektir. İş bu maddede yer alan ön ödeme tutarının belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili rezervasyon iptal edilecek ve işbu sözleşme geçersiz hale gelecektir.

  c) İşbu ön ödemenin (toplam kiralama bedelinin yüzde 30’u) KİRALAYAN tarafından teslim alınması halinde, en geç 24 saat içerisinde, KİRACI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine rezervasyon onayı gönderilecektir. Gönderilen rezervasyon onayında, toplam kiralama bedeli, ön ödeme bedeli ve kiralama süresi yer alacaktır.

  d) Ön ödemeden geriye kalan kira bedeli (toplam kiralama bedelinin yüzde 70’i), kiralanan tatil villasına check-in (giriş) yapılacağı tarihe en geç 15 gün kala KİRALAYAN’a ödenecektir. İşbu bedelin, belirtilen süre dahilinde ödenmemesi halinde tatil villasının anahtar teslimi KİRACI’ya yapılmayacaktır. Bunun yanı sıra, KİRACI’ya kiralama bedelinin tamamı yansıtılacak olup, KİRACI tarafından ödemenin yapılmaması nedeniyle KİRALAYAN’ın uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar KİRACI’dan ayrıca talep edilecektir.

  4. TATİL VİLLASI ANAHTAR TESLİMİ

  a) KİRACI tarafından rezervasyon onayında belirtilen kiralama bedelinin tamamının ödenmesi halinde, KİRALAYAN tarafından tatil villası anahtar teslimi rezervasyon onayında belirtilen tarihte yapılacaktır.

  b) Tatil villası, KİRACI’ya, tam, sağlam ve bakımları yapılmış bir şekilde teslim edilecektir. Teslim anında KİRACI ile KİRALAYAN arasında kısa dönem kira sözleşmesi imzalanacak, ayrıca tatil villasında bulunan taşınır ile taşınmaz eşyalara gelebilecek zararlara istinaden demirbaş sayımı yapılacak ve tutanak hazırlanacaktır.

  c) Tatil villasında bulunan taşınır ile taşınmaz eşyalara gelebilecek zararların karşılanabilmesi amacıyla ilgili tatil villasının kendisine ait ilan sayfasında yer alan depozito bedeli KİRACI’dan tahsil edilecektir. Tatil villasında bulunan taşınır ile taşınmaz eşyalara herhangi bir zararın geldiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili masraflar depozito tutarı içerisinden karşılanacaktır. Masrafların depozitoyu aşan bir bedel olması halinde, KİRACI’ya ayrıca ek fatura gönderilecek olup, masraflara ilişkin yapılan ödemelerin tahsili talep edilecektir. Tatil villasında bulunan taşınır ile taşınmaz eşyalara herhangi bir zararın gelmediğinin tespiti halinde, KİRACI’ya depozitonun tam iadesi yapılacaktır.

  d) Tatil villasına giriş saatleri, en erken 16:00; en geç 20:00'dır. KİRACI, işbu maddedeki belirtilen saatler arasında tatil villasına giriş yapabilir. KİRACI’nın belirtilen en geç giriş saatinden sonra gelmesi durumunda, villaya giriş saati en erken, ertesi gün 09:00 saatidir. Buna istinaden, belirtilen saatler dışında kalan süre zarfında KİRACI’nın konaklama sorunu yaşamasından KİRALAYAN sorumlu tutulamaz.

  5. KİRACININ HAK VE SORUMLULUKLARI

  a) KİRACI, tatil villasındaki tüm eşyaları kullanma hakkına sahiptir. KİRACI, tatil villasını genel itibariyle temiz ve özenli kullanılacak olup, tatil villasına herhangi bir hasar vermeyecektir. KİRACI tarafından tatil villasındaki eşyaların sökülmesi, yerlerinin değiştirilmesi ve/veya yetkili servis haricinde onarılmaya çalışması kesinlikle kabul edilmeyecek olup, bu nedenlerden dolayı meydana gelen hasarlar KİRACI tarafından karşılanacaktır.

  b) Tatil villasında, KİRACI’dan kaynaklı bir hasar meydana gelmesi durumunda,  gecikmeksizin KİRALAYAN’a ilgili hasar hakkında bildirimde bulunulacaktır. KİRACI’nın kusuru, hatası, kastı ve/veya ihmali nedeniyle meydana gelen hasarın ortadan kaldırılması KİRACI yükümlülüğünde olacaktır. Ayrıca hasarın onarılması nedeniyle tatil villasında bir sonraki rezervasyonun gerçekleştirilemeyecek olması durumunda, rezervasyonların iptal edilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan kiralama bedelinin ödenmesi KİRACI mükellefinde olacaktır.

  c) KİRACI, tatil villası çevresindeki komşulara karşı anlayışlı olacak; çevreyi rahatsız edecek minvalde her türlü davranıştan sakınacak; kanuna, örf ve adetlere, genel ahlaka aykırı hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Bunun yanı sıra, tatil villasında, kanunen yasak olan silah ve uyuşturucu gibi maddeleri bulundurmayacak; kanunen aranan kişileri/kaçakları barındırmayacak; kanuna aykırı hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

  d) Tatil villasının “Açıklama” bölümünde, tatil villasında konaklama yapabilecek kişi kapasitesi belirtilmiştir. Buna istinaden, tatil villasında konaklama yapacak kişi sayısı, belirtilen kişi kapasitesini aşmamalıdır. Aksi taktirde, fazla sayıdaki kişilerin tatil villasından ayrılması istenecek ya da ekstra ücret talep edilecektir.

  e) Tatil villasında sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilip içilemeyeceği konusundaki uyarılar, tatil villasının kendi sayfası içerisinde yer alan “Kurallar” bölümünde belirtilmiştir. KİRACI, bu uyarıları dikkate almak ile yükümlüdür. İşbu yüküme aykırı davranılması halinde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin içildiği alanlar tespit edilerek, bu alanların yeniden boyanması için KİRACI’dan bedel tahsili yapılacaktır.

  f) KİRACI’nın tatil villasında evcil ve/veya vahşi hayvan bulundurması yasaktır. Evcil hayvanların bulundurulabileceği tatil villaları, villa tipleri içerisinde ayrı olarak belirtilmiştir. Buna istinaden, evcil hayvanı bulunan KİRACI, Evcil Hayvan İzinli Villalar arasında bulunan tatillik villalardan birini kiraladıysa eğer KİRACI’nın evcil hayvan bulundurma hakkı doğmaktadır.

  g) Yasa gereği tatillik villaya giriş sırasında KİRACI’nın ve tatil villasında konaklama yapacak diğer misafirlerin kimlik bilgileri alınıp Kimlik Bildirim Sistemi’ne bildirilecektir. Buna istinaden kimlik bilgileri alınan kişiler dışında tatil villasında konaklama yapan kişinin/kişilerin tespit edilmesi halinde ilgili kişi/kişiler hakkında yasal işlem yapılabileceği, kanunen suç teşkil ettiği izahtan varestedir. Buna binaen, KİRACI, işbu hususa dair eksik, hatalı ve/veya yanlış kimlik bildirimi nedeniyle adli ve idari para cezasını ödemekle yükümlüdür.

  h) KİRACI, yazılı olarak vermiş olduğu tüm bilgilerin gerçek, geçerli ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu yüküme aykırılık halinde, KİRALAYAN’ın uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar, KİRACI tarafından tanzim edilecektir.

  ı) KİRACI, tatil villasını kullanılırken şahsi ve gerekli tüm önemleri almakla yükümlüdür. Buna istinaden, KİRACI’nın şahsi ve gerekli tüm önlemleri almaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve kazalardan kendisi sorumludur. KİRACI, aynı zamanda, kendisi ile birlikte konaklama yapan diğer bireylerden de sorumludur.

  i) Tatil villasının konumu, yapısı ve çevresi ile ilgili tüm bilgiler ile tatil villasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve tedbirler, tatil villasının kendi sayfası içerisinde yer alan “Açıklama” bölümünde belirtilmektedir. Bu kapsamda, KİRACI, tatil villasında bulundurabileceği tüm eşyaların ve paraların güvenliğinden kendisi sorumludur.

  j) KİRACI, kiralama süresinin sona erdiği gün ve saatte, tatil villasını, KİRALAYAN’a teslim aldığı gibi (tam, sağlam, eksiksiz ve zarara uğramamış halde) teslim etmekle mükelleftir. Tatil villasının geç teslimi halinde, bir sonraki rezervasyonun tehlike altına girmesi nedeniyle KİRALAYAN’ın uğramış olduğu tüm maddi ve manevi zararlar KİRACI tarafından tazmin edilecektir.

  k) Tatil villasında, belirtilen hususların haricinde, KİRALAYAN tarafından giderilmesi gereken bir eksikliğin söz konusu olması halinde, KİRACI gecikmeksizin (en geç 24 saat içerisinde) hususu kiralayana bildirecektir. Buna istinaden bahse konu eksiklik KİRALAYAN tarafından en geç 48 saat içerisinde giderilecektir. Söz konusu eksikliğe dair bildirimin, belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde, eksiklikten dolayı KİRALAYAN’dan herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

  l) Tatil villası kiralamadan kaynaklı olarak ortaya çıkacak olan her türlü vergi ve harç giderleri KİRACI tarafından ödenecektir.

  6. KİRALAYANIN HAK VE SORUMLULUKLARI

  a) KİRALAYAN, tatil villasını sözleşme ve eklerine uygun olarak KİRACI’ya zamanında teslim etmekle yükümlüdür.

  b) Tatil villası tam, sağlam ve eksiksiz olarak temiz yedek çarşaf, havlu ve yastıklar ile birlikte yukarıda belirtilen teslim tarihinde KİRACI’ya teslim edilecektir.

  c) KİRALAYAN, işbu sözleşmenin yüklediği tüm mali, idari ve sosyal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini KİRACI’dan isteme ve işbu kira sözleşmesinden ve mevzuattan doğan haklarını KİRACI’dan talep ve takip etme hakkına sahiptir.

  d) Tatil villasının çevre temizliği, ruhsat ve benzeri yükümlülükler KİRALAYAN ile tatil villası sahibi arasında çözümlenecek olup, bu konuda herhangi bir bedel KİRACI’ya yansıtılmayacaktır.

  e) Tatil villasının kendisine ait ilan sayfasında yer alan “Fiyata Dahil Olanlar” bölümünde belirtilen hizmetler, tatil villası kiralama bedeline dahil olup, ilgili hizmetler için KİRACI’dan ekstra bir ücret talep edilmeyecektir. KİRACI, tatil villasının kendisine ait ilan sayfasında yer alan “Fiyata Dahil Olmayanlar” bölümünde belirtilen hizmetlerden bir veya birkaçını talep ettiği durumda ise talep edilen hizmetin özelliğine göre ekstra ücret talep edilecektir.

  f) Tatil villasının kendisine ait ilan sayfasında belirtilen temizlik bedeli KİRACI tarafından tatil villası kiralama bedelinin haricinde KİRALAYAN’a ayrıca ödenecektir.

  g) KİRALAYAN, söz konusu rezervasyonu geçerli bir sebep göstermek kaydıyla iptal etme hakkına sahiptir.

  7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

  a) Tatil villası kiralama bedeline ilişkin kaparo bedelinin KİRACI tarafından belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, işbu sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

  b) KİRALAYAN, mücbir sebeplerin söz konusu olması halinde, KİRACI’ya göndereceği e-mail veya faks aracılığıyla işbu sözleşmeyi feshedebilir. KİRALAYAN’a yapılan ön ödeme bedeli, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde KİRACI’ya iade edilir.

  c) KİRACI, tatil villası rezervasyonu sırasında, toplam kiralama bedelinin yüzde 30 oranındaki tutarı KİRALAYAN’a ödemekle mükelleftir. Rezervasyon yapılmasından sonraki süreçte iptal talebinde bulunulması halinde, bu tutar KİRACI’ya iade edilmeyecektir. Ayrıca rezervasyon iptal talebinin, rezervasyon tarihine 29 gün ve daha az bir süre kala yapılması halinde, KİRACI,  kiralama bedelinin tamamını KİRALAYAN’a ödemekle mükellef olacaktır.

  d) Yukarıda yer alan hükümlerden en az birisinin KİRACI tarafından kira başlangıç tarihinden önce, kira süresi içerisinde, kira süresinin bitiminde ihlal edilmesi halinde işbu kira sözleşmesi geçerliliğini yitirecektir. KİRACI, bu durumda, kiralama bedelinin tamamını ödemekle ve KİRALAYAN’a vermiş olduğu tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla mükelleftir.

  8.MÜCBİR SEBEPLER

  Mücbir sebep, sözleşmeden doğan sorumlulukların uygulanabilirliğini kısmen/tamamen geciktiren ya da engelleyen önceden kestirilemeyen hususlardır (yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, olağanüstü hal, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili mercilerin kararları, sabotaj, gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar).

  Mücbir sebepler nedeniyle tatil villası kiralamanın yapılamaması/yasaklanması, tatil villasına giriş engellerinin oluşması ve buna göre tatil villasının teslimatının yapılamaması, tatil villasının tamir edilemeyecek kadar hasarlı olması ya da tamirinin uzun sürmesi hallerinde işbu kira sözleşmesi, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya yapılacak bildirim ile feshedilebilecektir.

  9.YETKİLİ MAHKEME

  İşbu kira sözleşmesinin uygulanmasından, yorumlanmasından ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Kaş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  informationTeklif Al
  Müşteri Temsilcileri
  WHATSAPP
  ARA
  XREZERVASYON OLUŞTUR
  Tarihler Müsait
  Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
  • Konaklama Süresi0 Day
  • Elektrik Ücreti0.000 ₺
  • Temizlik Ücreti0.000 ₺
  • Ön Ödeme0.000 ₺
  • Girişte Alınacak Ödeme0.000 ₺
  • Toplam Tutar0.000 ₺
  UYGUNLUK TAKVİMİ
  Müsait
  Dolu
  Ödeme Bekliyor
  Giriş-Çıkış